การพนันกีฬาออนไลน์ในเอเชียเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงที่อาจตามมาของการพนันออนไลน์แบบไหลเวียนสูงเพราะความนิยมของการพนันออนไลน์ทำให้ปริมาณการเล่นเกมเพิ่มขึ้นความเสี่ยงของปริมาณการพนันที่เพิ่มขึ้นทำให้การพนันออนไลน์ได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงการป้องกันควรเพิ่มขึ้นหลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศและบรรทัดฐานทางจริยธรรมของสังคมและอาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในที่สุดดังนั้นการรัฐบาลจึงควรเพิ่มการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้ที่เป็นไปได้

ในทางกลับกันพนันกีฬาออนไลน์ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณา พนันออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนได้สามารถส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางการเงินของครอบครัวและวิธีการดำเนินชีวิตของคนทั้งครอบครัวและความสามารถในการทำงานของเด็กและเยาวชนอาจได้รับผลกระทบรวมทั้งสุขภาพด้วยเช่นเดียวกับภาวะซึมเศร้าและความเบื่อหน่ายตามธรรมชาติเนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพสังคมและความมั่งคั่งรวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ธุรกิจสามารถขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้

การเพิ่มขึ้นของการเล่นเกมออนไลน์โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่ทำให้สังคมประณามดังนั้นรัฐบาลควรเพิ่มการดูแลและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของการเล่นเกมออนไลน์